Kui siiani menetles töövõimetuspensionäride riigipoolset sotsiaalmaksu sotsiaalkindlustusamet, siis alates 1. juulist 2016 hakkab töövõimetuspensionäride riigipoolset sotsiaalmaksu menetlema Eesti Töötukassa.