Maksed võivad hilineda seetõttu, et koolid edastavad andmed laste õppimise kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi hiljemalt 15. septembriks.
Pensionär ei pea toetust ise taotlema, see makstakse välja pärast andmete kontrollimist.