Puudega lastele ettenähtud toetus aitab lahendada üle 7000 raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuprobleemi. Eelnõu kohaselt saab töövaidluskomisjon hakata tegelema ka kollektiivlepingu täitmisest tulenevate vaidlustega.