“Kirjutades alla meie petitsioonile, toetad ajaloolise Albu vallamaja andmist tasuta kasutamiseks MTÜ-le Järva-Madise Külaselts, hoone kogukonnale avatuks jäämist ning oled vastu selle eravaldusesse müümisele...” Nüüdseks on säärase algusega kiri internetiportaalis “Petitsioon” kogunud 99 allkirja. Külaseltsi paberitelt leiab hulga lisaks.