Seadus jõustub üldises korras ehk 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Keskerakonna fraktsiooni liikme Kersti Sarapuu sõnul Keskerakonna fraktsioon seaduseelnõu ei toetanud.Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Siim Kiisler lausus, et nad toetavad eelnõu ja kutsuvad ka kõiki teisi fraktsioone üles seda toetama. Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) üldkogu asus seisukohale, et haldusreform on vajalik, kuid omavalitsuste liitumine saab olla vaid vabatahtlik.