Tallinna Lennujaama territooriumil paikneb kokku neli muinsuskaitsealust kultuskivi. Tänavu maikuus viidi uude asukohta kaks väiksemat kivi kolmest. Kultuskivide liigutamisel selgus, et suurem kivi polnud juba enne kevadist transporti päris oma algses kohas, kuna kivi alt leiti XX sajandi rämpsu. Antud juhul oli kivide liigutamine nende säilitamise huvides siiski vältimatu. Uues asukohas paigutati kivid nii, et lohud oleksid jätkuvalt vaadeldavad ja paikneksid ilmakaarte suhtes samas asendis nagu endises kohas. Kivide ümbrusesse ja nende alla jäävat pinnast uuris töö käigus arheoloog, kuid huvipakkuvat kultuurikihti ei tuvastatud. Suurim kivi on praeguseks ümbert lahti kaevatud, nii et kogu rahn, ka varem maa sees olnud osa, on nähtaval. elgus, et seda kivi tervikuna teisaldada ei saa, seega kõigepealt kivi dokumenteeriti. Kivi saetakse pooleks ja lohkudega osa tõstetakse teise kahe kivi juurde ning ülejäänud kivi osa viiakse mujale.