Rahandusministeeriumi idee järgi tuleks põllumajandustoetusi vahendav PRIA ja maaettevõtlusesse laenusid ja käendusi pakkuv MES liita ühtseks riigi toetusi andvaks üksuseks. Maaeluministeeriumi seisukoht on, et PRIA ja MES peavad jätkama eraldiseisvate asutustena ja niimoodi tuleb see sõnastada ka riigiülesannete analüüsi dokumendis. Allasutuste ühendamise kohta soostub maaeluministeerium tegema analüüsi ja alles selle põhjal nii- või naapidi otsuseid langetama.