Kui arvutada aga eakate inimeste arvu suhet maakonna rahvastikku, on ülekaalukalt esikohal Läänemaa. Läänemaal elas 2016. aasta algul viis 100aastast või vanemat inimest, mis teeb suhtarvuks 0,002. Kuni nelja-aastaste laste protsent maakonna elanikkonnast on kõige suurem Tartumaal. Aasta alguses elas seal 9288 kuni nelja-aastast last ehk 6,4% maakonna elanikest. Teisel kohal oli Harjumaa, kus väikelaste protsent elanikest oli peaaegu 6.