Tööhõive määr ehk tööga hõivatute osatähtsus 15–74aastaste hulgas oli mullu 66 protsenti, mis on ELi liikmesriikide seas üsna tipu lähedal, sarnasel tasemel Skandinaavia maade ja Saksamaaga. Seega on eakate töölkäimise aeg juba praegu pikenenud, kuigi pensionireformi käigus kavatsetakse pensionile jäämise iga tõsta alles aastate pärast. Majandusjuhina töötav Uuno Kasemets (69) ütles, et talle ei tundu 70 aasta piir pensionile jäämiseks üle jõu käiv, kui füüsis on hea. Ta ise käib täiskohaga tööl ja pole isegi mõelnud sellest loobuda, kuna hommikul tööle ja õhtul koju mineku rutiin on nii sisse harjunud. “Vanemaealiste aktiivsus tööturul on kasvanud eri põhjustel,” tõdes statistikaameti metoodika ja analüüsi osakonna juhtivstatistik-metoodik Heidy Roosimägi. “Suurt rolli mängib osaajaga töötamise võimalus, lisaks töövõimereform.”