Tallinna Tehnikaülikool oli saanud PRIAlt 268 428 eurot projekti “Vesiviljeluse kvaliteedi uuring” tegemiseks. PRIA võttis tehtud uuringud vastu ja aktsepteeris TTÜ väljamaksetaotlusi. Vormistati ka kontrollakt, millega projekti kuludokumendid tunnistati õiguspäraseks. PRIA seisukoht muutus aga 2012. aasta lõpus pärast dokumentide auditeerimist, mille järel algas vaidlus kopsaka toetuse tagasinõudmise üle. PRIA leidis, et TTÜ on rikkunud toetusesaamise reegleid, kuna on tellinud töö aktsiaseltsilt, mille aktsionär ülikool ise on. Vaidluse põhjustas see, et arenduskeskus muutus töö käigus mittetulundusühingust aktsiaseltsiks.