2017. aastal otsustati suuremahulistest projektidest rahastada mitmete objektide ehitused või renoveerimised.