Esimene märgatav samm toimus mai alguses, kui valitsus eraldas reservfondist miljon eurot looduskaitseliste piirangutega maade väljaostmiseks eraomanikelt. Piiranguid kompenseeritakse maaomanikule vaid juhul, kui tegu on Natura 2000 aladega. Kaitsealade riigile ostmiseks kaalub Keskkonnaministeerium kaht lahendust. Esiteks – planeerida lähiaastail riigieelarvesse senise 800 000 euro asemel rohkem raha. Minister Marko Pomerantsi sõnul tuleks aastas eelarvesse kirjutada 7 mln eurot, sel juhul saaks praeguse järjekorra ammendada paari aastaga. Teiseks – sõlmida järjekorras olevate kinnistute ostuks lepingud tingimusel, et tasumine toimub ühekordse makse asemel näiteks kolme aasta jooksul.