Sademete rohkus on põllumeestele pinnuks silmas, sest keeruline on olnud lehmadele kuiva heina teha. Kuivapoolsele kevadele järgnes sajune juuni. Jaanikuul mõõdeti ilmateenistuse andmeil üle riigi kõigis vaatlusjaamades rohkem sademeid, kui seda on norm ehk mis aastate 1981–2010 pikaajaline keskmine ette näeb. Üsna sajuseks osutus ka juuli, mil Eesti keskmiseks sajuhulgaks fikseeris ilmateenistus 8% üle normi. Enamikus vaatlusjaamades sadas jällegi keskmisest rohkem ja taas pääses kergemalt läänepoolsem Eesti ning seekord ka Tallinn. Augusti esimene päev tõi taas idapoolsemasse Eestisse suure vihma.